STRONA GŁÓWNAStowarzyszenie „Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania” od lat zajmuje się badaniem przedsiębiorstw i organizacji przyszłości w aspekcie kreatywnej, społecznie odpowiedzialnej i samorządnej działalności ludzi w ich środowiskach pracy, oraz cyklicznie organizuje tematycznie związane z tym międzynarodowe fora.


Międzynarodowe Forum Uniwersologii jest kontynuacją dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania, które popularyzują uniwersalną, interdyscyplinarną syntezę nauk i przedstawiają jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, edukacji, promocji zdrowia i filozofii życia. W ramach tej popularyzacji organizowane są festiwale, warsztaty, konferencje naukowe, seminaria, wykłady, okrągłe stoły. Rozwijane są także następujące kierunki innowacji i badań:

  • predykcja procesów społecznych, gospodarczych i światowych
  • promowanie samorządów społecznych w różnych dziedzinach ich działalności
  • uniwersalne kierowanie jako podnoszenie jakości życia, kształtowanie liderów przyszłości
  • rozwój niestandardowego myślenia człowieka w Nowej Epoce
  • technologia rozwoju osobowości – psychosystemologia
  • uniwersalia zdrowia – co można zrobić, aby być zdrowym
  • modelowanie harmonijnej przestrzeni życia i działania

Przedsięwzięcia te mają na celu wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększenie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także umożliwienie integracji z ich interesariuszami zewnętrznymi.

Informacje o najbliższej edycji Międzynarodowego Forum Uniwersologii znajdują się w zakładce IMPREZY.Zapraszamy!