ORGANIZATORZYOrganizatorem Międzynarodowego Forum Uniwersologii jest

PAUNIK
Polska Akademia Uniwerslanego Kierowania

przy współpracy z:

MIU
Międzynarodowy Instytut Uniwersologii uniwersytetu "Lwowski Stawropigion"
Laskomex
Przedsiębiorstwo