IMPREZYZapraszamy Państwa do wzięcia udziału w X Międzynarodowym Forum Uniwersologii (kontynuacja dawnego Międzynarodowego Forum Uniwersalnego Kierowania) oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 16 do 24 marca 2019 roku.


W ramach X Międzynarodowego Forum Uniwersologii zapraszamy do:

Centrum Integracyjno-Szkoleniowego przy ul. Nowej 20 w Łodzi na:

  • Konferencję naukową: Uniwersalny System Jakości Życia (piątek – 22.03.2019)
  • Okrągły stół: Jedność świata przyszłości – czy jesteśmy na to gotowi? (czwartek – 21.03.2019)
Centrum Samorządu Terytorialnego „Slavvia” w Warszewicach 47a na:
  • Seminarium: Przeznaczenie człowieka wyznacznikiem drogi ku przyszłości (niedziela-środa – 17-20.03.2019)

Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podwyższanie jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się, jakie są czynniki sukcesu w świecie przyszłości, jakie kompetencje winni posiadać liderzy przyszłości oraz czy konsument przyszłości będzie wciąż niepodzielnie rządzić?

Głównym tematem obrad będzie Uniwersalny System Jakości Życia, opracowywany przez Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania i wdrażany m.in. w przedsiębiorstwie Laskomex. Specjalnym gościem forum będzie profesor Witalij A. Polakow – prezes Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu "Lwowski Stavropigion" (działającego pod patronatem Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO), honorowy członek Międzynarodowej Akademii Ekologii i Bezpieczeństwa Życia (współpracującej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ), autor interdyscyplinarnej syntezy nauk Uniwersologii oraz twórczy inspirator ewolucyjnych procesów przemian społecznych związanych z ich stosowaniem.

Będziecie Państwo mieć też okazję uczestniczenia w wieczornych spotkaniach, witaniu wiosny, zwiedzaniu zabytków miasta Łodzi i Warszawy, przewidywana jest ponadto wizyta w teatrze lub filharmonii (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w programie).

Planowane jest także wydanie zbioru artykułów naukowych dotyczących tematyki forum. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, mając nadzieję, że będzie ono korzystne nie tylko dla nas wszystkich, naszych przedsiębiorstw i organizacji, ale również dla całego społeczeństwa oraz państwa.


Zachęcamy do współpracy!

Historia MFUK

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji MFUK: