IMPREZYSzanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na okrągły stół

Jakość Społecznego Życia

w dniu 17 czerwca 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

Głównym tematem Okrągłego Stołu będzie społeczna odpowiedzialność obywateli, przedsiębiorstw i organizacji w okresach kryzysowych. Chcemy podkreślić, jak ważne jest zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Pamiętać należy, że o jakości życia społecznego decydują nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty, w której żyjemy. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości życia każdego z nas.

Tematyka Okrągłego Stołu przewiduje:

 • cele rozwojowe obywatela i przedsiębiorstwa
 • wartości w życiu społecznym
 • wychowanie liderów społecznych i organizacyjnych
 • prawa uniwersalne w życiu człowieka i zespołu
 • zdrowie jako wielopoziomowa wartość życiowa
 • Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

 • na adres mailowy: paunik@uniwers.info
 • oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
 • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski
 • Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na konferencję naukową

  Wytyczenie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji w dobie kryzysu

  w dniu 27 maja 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

  Głównym tematem konferencji będzie opracowany i wdrożony w firmie Laskomex Uniwersalny Systemem Jakości Kierowania. System ten sprzyja określeniu celu, wytyczenia kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększeniu poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnieniu integracji między wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa. Gwarantujemy uzyskanie informacji i wiedzy na temat korzyści wynikających z Uniwersalnego Systemu Jakości Kierowania oraz możliwości wdrożenia go w swoich organizacjach w stopniu spełniającym Państwa oczekiwania.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

 • na adres mailowy: paunik@uniwers.info
 • oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka,
 • +48 506193704 – Mariusz Kerner,
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski.
 • Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają w dniu 24 kwietnia 2021 (sobota), w godzinach 11:00-15:00

  na wirtualny Festiwal Zdrowia

  Celem Festiwalu Zdrowia jest szerzenie wiedzy i popularyzacja skutecznych sposobów służących naturalnemu, zdrowemu stylowi życia. Szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest zastanowienie się jakie działania możemy podjąć, żeby zwiększyć jakość życia naszą i naszych najbliższych. W ramach Festiwalu Zdrowia zaprezentujemy Państwu serię wykładów, spotkań prezentujących interdycyplinarne i holistyczne podejście do zdrowia i zdrowego stylu życia. Nasi prelegenci podzielą się wiedzą z zakresu wartościowych praktyk zdrowotnych, w tym zdrowego odżywiania i zdrowej aktywności. Każdy prezentowanych tematów można zastosować w celu poprawienia swojej jakości życia w jak największym stopniu i od zaraz.

  Zapraszamy serdecznie do udziału – zarówno poprzez wysłuchanie przygotowanych przez naszych specjalistów i przyjaciół materiałów jak i zgłaszanie własnych propozycji do prowadzenia wykładów: Propozycje oraz chęć uczestniczenia można zgłaszać:

 • na adres mailowy: paunik@uniwers.info
 • oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka,
 • +48 697064117 – Andrzej Paszkowski,
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski.
 • Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy Click Meeting. Każda osoba zainteresowana udziałem w festiwalu otrzyma link, umożliwiający na uczestniczenie w festiwalu.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Komunikat


  Szanowni Państwo!


  Pełni troski o zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zaproszonych uczestników i gości, w związku z zalecaną profilaktyką związana ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o przeniesieniu planowanego na dni 06-14 marca 2021, XII Międzynarodowego Forum Uniwersologii.

  Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy uczestników za wszystkie wynikłe z tego powodu niedogodności. W najbliższym czasie opublikujemy dodatkowe informacje na temat dokładnego terminu tegorocznego forum.

  Prosimy śledzić naszą stronę internetową.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowym XII Międzynarodowym Forum Uniwersologii (kontynuacja dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania) oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 06 do 14 marca 2021 roku.


  Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

  Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podnoszenie znaczenia i jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą się ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się nad czynnikami sukcesu w świecie przyszłości i kompetencjami, jakie winni posiadać liderzy przyszłości oraz jakim ma być produkt przyszłości.


  Głównym tematem obrad będzie Uniwersalny System Jakości Życia, opracowywany i wdrażany przez Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania m.in. w przedsiębiorstwie Laskomex. Specjalnym gościem forum będzie profesor Witalij A. Polakow – autor interdyscyplinarnej syntezy nauk – uniwersologii oraz twórczy inspirator ewolucyjnych procesów przemian społecznych związanych z jej stosowaniem, prezes Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii, doktor honoris causa uniwersytetu "Lwowski Stavropigion" (działającego pod patronatem Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO), honorowy członek Międzynarodowej Akademii Ekologii i Bezpieczeństwa Życia (współpracującej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ).

  Planowane jest także wydanie zbioru artykułów naukowych dotyczących tematyki forum.

  Będziecie Państwo mieć też okazję uczestniczenia w wieczornych spotkaniach, powitaniu wiosny, zwiedzaniu zabytków miasta Łodzi i Warszawy, przewidywana jest ponadto wizyta w teatrze lub filharmonii (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w programie).

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, mając nadzieję, że będzie ono korzystne nie tylko dla nas wszystkich, naszych przedsiębiorstw i organizacji, ale również dla całego społeczeństwa oraz państwa.  Zachęcamy do współpracy!


  HISTORIA FORÓW


  Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji forów: