WARUNKI UCZESTNICTWAW celu zgłoszenia chęci udziału w całym Międzynarodowym Forum Uniwersologii lub w jednej z jego imprez należy przesłać formularz, do którego link znajduje się w panelu bocznym. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@mfuk.eu
  • faxem na numer telefonu: +48 42 671-88-88
  • listownie na adres: Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania, 90-031 Łódź, ul. Nowa 20 z dopiskiem „MFU”

Koszty

Międzynarodowe Forum Uniwersologii organizowane jest przez stowarzyszenie Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania, będącą organizacją społeczną. Koszty organizacji imprezy są pokrywane dzięki dobrej woli uczestników.

Prosimy zatem o wpłacanie darowizn na konto bankowe Akademii. Umożliwi nam to organizację takich spotkań oraz promocję koncepcji Uniwersalnego Kierowania.

Nr rachunku: PKO BP SA I/O Łódź 13 1020 3352 0000 1202 0100 9620.

W tytule przelewu prosimy wpisać słowo „Darowizna na rzecz PAUniK”.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przekazywania darowizn prosimy kontaktować się z koordynatorami forum pod numerami telefonów:

  • +48 697 064 117
  • +48 503 165 117

Uwaga!
Ilość miejsc na MFU jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.