WARUNKI UCZESTNICTWAW celu zgłoszenia chęci udziału w Międzynarodowym Forum Uniwersologii lub w jednej z jego imprez należy przesłać formularz, do którego link znajduje się w panelu bocznym. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

  • pocztą elektroniczną: zgloszenia@mfuk.eu
  • faxem: +48 42 671-88-88
  • listownie: Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania, ul. Nowa 20, 90-031 Łódź, z dopiskiem „MFU”

Koszty

Międzynarodowe Forum Uniwersologii organizowane jest przez stowarzyszenie „Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania,” które jest organizacją społeczną. Koszty organizacji forum są pokrywane m.in. dzięki dobrej woli uczestników.

Prosimy zatem o wpłacanie darowizn na konto bankowe Akademii: PKO BP SA I/O Łódź 13 1020 3352 0000 1202 0100 9620. Umożliwi nam to organizację dalszych spotkań, wydawanie materiałów oraz promocję koncepcji uniwersalnego kierowania. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz PAUniK”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym przekazywania darowizn prosimy kontaktować się z koordynatorami forum pod numerami telefonów:

  • +48 697 064 117 – Andrzej Paszkowski (koordynator)
  • +48 503 165 117 – Tatiana Chojnacka (strateg)

Uwaga!

Ilość uczestników MFU jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.